ParcBit · ISO 14001 (assistència per a la autoimplantació)

El Parc Balear d’Innovació Tecnològica (ParcBit) va donar molta importància des dels seus inicis a la sostenibilitat.

Es va tenir la gran oportunitat de col·laborar estretament per assessorar en el seu procés d’autoimplantació. Guardo un record especial, doncs aquesta experiència va ser la primera de consultoria pròpiament dita. Les Illes Balears han estat des dels inicis de l’activitat professional, un territori que ha permès bona part del desenvolupament posterior del gabinet.