Implantació ISO 22000 · Gestió de la innocuïtat alimentària

Els sistemes de gestió de la inocuitat dels aliments es basen a la norma ISO 22000, tot i que també existeixen altres models afins, com és l’International Food Standard (IFS), i el British Retailer Consortium (BRC). 

Aquests sistemes persegueixen la inocuitat de productes i de processos. És per això, que poden aplicar-se a qualsevol empresa que intervingui dins la cadena alimentària.

La base d’aquest sistemes és una ISO 9001, però dins la qual incorporem els programes de plans de pre-requisits (PPR), pre-requisits operatius, i l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC). 

Quan les empreses del sector alimentari posen en pràctica un sistema de gestió ben implantat (no un sistema paral·lel per certificar), i quantifiquen l’estalvi en concepte d’errors evitats, se n’adonen del potencial que amaga un sistema de gestió de qualitat.