Auditories internes

Un sistema de gestió ha de passar una auditoria interna com a mínim un cop l’any. 

En sistemes no certificats, l’auditoria interna permet detectar oportunitats de millora, que passen desapercebudes a ulls dels usuaris habituals.

Quan es tracta de sistemes certificats, és normal que l’auditoria interna tingui lloc una mica abans de l’auditoria externa, així es detecten les no conformitats que hi pugui haver, i es poden corregir abans de rebre la visita de l’empresa certificadora.

Però… Després de les auditories què?

L’experiència ens ha demostrat que el client agraeix la possibilitat de fer consultes puntuals en qualsevol moment. 

A nosaltres ens agrada que l’empresa apliqui el seu sistema i no crear dependències. Per aquesta raó no estem parlant de fer un “manteniment” des de fora (pràctica no contribuiria en res a la gestió) sinó de servir de suport tècnic per no quedar-se encallat.

El servei d’auditoria interna es pot realitzar també de forma no presencial, conforme indica la norma de auditories ISO 19011. Així es facilita el poder complir amb les normes de prevenció de riscos higiènics mentre persisteix la pandèmia COVID-19. Els suggerim que consulti amb la seva entitat certificadora si accepta com a vàlid rebre l’auditoria interna de forma remota.