Política (Missió i Visió)

CONSULTOR JF, com a gabinet especialitzat en eines de gestió empresarial, té com a missió:

“Contribuir a millorar la qualitat de treball de les persones”

Cal entendre la millora orientada a persones de qualsevol nivell de l’organigrama d’una empresa, doncs tan important és aconseguir que alguns directius no se sentin tan solitaris en la presa de decisions, com que els comandaments intermedis se sentin compresos, o que el personal de base de qualsevol empresa senti que se’l té en total consideració.

Els valors que sustenten la missió del gabinet són:

 • Compromís de respecte a la legislació. Partint des de la legalitat aplicable al despatx professional, així com al respecte dels drets dels nostres clients.
 • Independència, ja sigui d’institucions, entitats certificadores o d’altres que ens que puguin condicionar la nostra bona voluntat.
 • Facilitar el procés de consultoria. Tractar de fer possible que els serveis del gabinet siguin comprensibles per a qualsevol organització veritablement interessada.
 • Professionalitat i sinceritat sobre solvència tècnica.
 • Dotació dels recursos propis per a les àrees a les quals es presta servei.
 • Divulgació dels valors de la millora continua. Dins l’oferta de serveis de CONSULTOR JF, destaquen els sistemes i tècniques de gestió, que permeten a les empreses aplicar i impulsar de forma realista la millora continua.
 • Màxima personalització del projecte a l’empresa client, com no pot ser d’altra forma.

La visió de CONSULTOR JF és aconseguir mantenir-se com un dels gabinets de consultoria de referència a Barcelona, sobre eines de gestió empresarial.

Gràcies a aquesta política, es disposa d’un marc de referència per a establir línies mestres d’objectius de millora continua:

 • Millorar de forma continuada la satisfacció del client. L’experiència ens demostra que sobre tot hem de posar el focus en l’aplicabilitat de les eines de gestió.
 • Minimitzar en allò possible la repercussió ambiental de l’activitat de consultoria, tot i que sigui una activitat de baixa incidència ambiental.
 • Tenir cura al màxim de la seguretat i salut del personal i dels usuaris, més enllà d’allò exigit legalment a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i normativa relacionada.
 • Vetllar per la seguretat de la informació que maneguem. Els clients confien al consultor detalls de la seva activitat, i dades personals, que requereixen d’una rigorosa gestió. No només respectar els mínims requerits a l’article 199 del Codi Penal, o a la reglamentació sobre protecció de dades personals. S’adopten mesures addicionals per a garantir la confidencialitat, la integritat, i la disponibilitat de la informació.

El total convenciment i compromís d’aquesta política, permet posar-la a disposició del públic.

Jordi de la Fuente Escudero

Coordinador

Abril 2020