Diagnosi de gestió organitzativa

El diagnòstic de gestió organitzativa és un servei d’interès per a empreses que no saben exactament què necessiten. També és ideal per a empreses que, tot i saber què necessiten, volen disposar d’una informació de base fonamentada, i determinar més endavant el ritme d’un futur projecte.

El resultat del diagnòstic és un informe detallat dels processos organitzatius, fent èmfasi a les àrees a les quals el client manifesti interès (qualitat, medi ambient, seguretat i salut…).

La feina feta amb un diagnòstic és 100 % aprofitable per a un futur projecte d’implantació de sistema de gestió, així que arribat aquest darrer cas no caldria començar de zero, i la implantació tindria un descompte per la diagnosi realitzada prèviament.