Experiència

Des de l’any 2000, el nucli de consultoria que presta servei a data d’avui, té una experiència acumulada d’intervencions diverses de consultoria i formació multitud d’empreses per tot el territori espanyol. En mantenir actiu l’exercici de la consultoria, ens permet un contacte amb la realitat empresarial molt directe i actualitzat, així com el reciclatge i perfeccionamient continus.