El gabinet de consultoria

CONSULTOR JF treballa des de l’any 2000 donant servei a les empreses per tal de millorar la seva organització, i en conseqüència els seus resultats.

Sovint, el projecte de millora organitzativa es basa en la implantació de normativa tècnica, coneguda internacionalment i d’eficàcia probada a moltes altres empreses. Per exemple, la norma ISO 9001 de gestió de la qualitat, o la norma ISO 45001 de gestió de seguretat i salut en el treball, etc…

Les àrees organitzatives sobre les que s’ofereixen serveis són:

  • Gestió i qualitat general.
  • Medi ambient.
  • Seguretat i Salut.
  • Seguretat de la Informació.
  • Compliance.
  • R+D+i.

Es fomenten relacions de col·laboració a llarg termini, acompanyant als nostres clients en la millora contínua.

Una reflexió, que s’atribueix a Albert Einstein, i que sintetitza què pensem sobre l’organització empresarial:

Caldria fer-ho tot com més senzill sigui possible, però no més senzill del compte.