Implantació ISO 9001 · Gestió de la qualitat

Els sistemes de gestió de qualitat segons la norma ISO 9001:2015 permeten organitzar l’empresa aplicant la lògica dels processos bàsics que tota organització ha de tenir: 

Com es relaciona amb el client? Com planifica la realització del producte o servei? Com realitzen les compres? Etc. 

Més enllà d’ajudar a posar ordre a la feina del dia a dia, la gran aportació de la ISO 9001 a una organització és fomentar l’anàlisi i la millora de tot el sistema de funcionament.

Quan les empreses posen en pràctica un sistema de gestió de qualitat ben implantat (no un sistema paral·lel per certificar), i quantifiquen l’estalvi en concepte d’errors evitats, se n’adonen del potencial que amaga un sistema de gestió de qualitat.